Това е сайт с двойна употреба.

 

Първо, правя опит за подреждане на неща и места, думи, снимки и рисунки. Хронологията не е важна. Залавям се за тях, за да забавя забравянето.

Второ, единственият път към това, да бъдем разбрани, е да се разкрием. А че ще бъдем разбрани, нито е сигурно, нито носи покой.